Redaksi

Pimpinan Redaksi
Sugeng Winarno

Editor
Yunus Herianto
Rudi Lesmana

Kontributor
Indah Dwi
Ono Sadikin
Rita Faramita
Herman Karyono